INSPECTOR DESTEK HİZMETLERİ

EĞİTİM KONULARI

 • Çalışma hayatında İnsan Kaynakları Yönetimi
Ref.No: 1.1
 • İş sözleşmesi kurulmadan önceki işlemler
Ref.No: 1.2
 • İş hukukunda genel yaklaşımlar ve yasal tanımlar
Ref.No: 2.1
 • 4857 sayılı iş yasasına genel bakış ve getirdikleri
Ref.No: 2.2 
 • İş sözleşmesinin kurulmasında yapılan işlemler ve belgeler
Ref.No: 3.1
 • İş sözleşmesinin kurulması ile başlayan süreç ve uygulamalar
Ref.No: 3.2
 • İş sözleşmesi türlerine göre çalışma biçimleri ve uygulamaları
Ref.No: 4.2
 • Çalışma hayatında işin düzenlenmesi ve esneklik
Ref.No: 4.2
 • Çalışma hayatında ücret ve uygulamaları
Ref.No: 4.3
 • Çalışma hayatında izinler ve uygulamaları
Ref.No: 4.4 
 • İş güvencesine genel bakış ve getirdikleri
Ref.No: 5.1
 • İş sözleşmelerinin feshi ve uygulamalar
Ref.No: 5.2
 • Fesihlerde yapılan hatalar ve çözüm yolları
Ref.No: 5.3
 • İşyeri denetimlerinde yapılan hatalara çözüm yolları
Ref.No: 6.1

 

echo ' '; ?>